حافظ خودمونی، غزل ۴۲۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.