حافظ خودمونی، غزل ۴۲۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.