حافظ خودمونی، غزل ۴۲۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.