حافظ خودمونی، غزل ۴۲۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.