حافظ خودمونی، غزل ۴۲۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.