حافظ خودمونی، غزل ۴۲۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.