حافظ خودمونی، غزل ۴۳۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.