حافظ خودمونی، غزل ۴۳۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.