حافظ خودمونی، غزل ۴۳۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.