حافظ خودمونی، غزل ۴۴۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.