حافظ خودمونی، غزل ۴۵۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.