حافظ خودمونی، غزل ۴۵۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.