حافظ خودمونی، غزل ۴۶۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.