حافظ خودمونی، غزل ۴۶۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.