حافظ خودمونی، غزل ۴۶۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.