حافظ خودمونی، غزل ۴۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.