حافظ خودمونی، غزل ۴۷۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.