حافظ خودمونی، غزل ۴۷۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.