حافظ خودمونی، غزل ۴۷۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.