حافظ خودمونی، غزل ۴۷۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.