حافظ خودمونی، غزل ۴۷۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.