حافظ خودمونی، غزل ۴۷۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.