حافظ خودمونی، غزل ۴۷۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.