حافظ خودمونی، غزل ۴۷۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.