حافظ خودمونی، غزل ۴۸۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.