حافظ خودمونی، غزل ۴۸۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.