حافظ خودمونی، غزل ۴۸۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.