حافظ خودمونی، غزل ۴۸۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.