حافظ خودمونی، غزل ۴۸۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.