حافظ خودمونی، غزل ۴۸۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.