حافظ خودمونی، غزل ۴۸۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.