حافظ خودمونی، غزل ۴۸۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.