حافظ خودمونی، غزل ۴۹۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.