حافظ خودمونی، غزل ۷۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.