حافظ خودمونی، غزل ۸۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.