حافظ خودمونی، غزل ۸۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.