حافظ خودمونی، غزل ۹۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.