حافظ خودمونی، غزل ۹۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.