حافظ خودمونی، غزل ۹۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.