حافظ خودمونی، غزل ۹۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.