حافظ خودمونی، غزل ۹۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.