حافظ خودمونی، غزل ۹۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.