حافظ خودمونی، غزل ۹۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.