مراسم رونمایی کتاب پاییز پرستوی سفید

مراسم رونمایی کتاب پاییز پرستوی سپید در گالری متن برگزار شد. قطعه خوانی و جشن امضای اثر در ادامه این برنامه با حضور ابراهیم سلیمی کوچی نویسنده اثر و جمعی از اساتید دانشگاه اصفهان و دانشجویان رشته زبان و ادبیات فرانسه اجرا شد. 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.